DDP là gì? Điều khoản DDP giao đã trả thuế

DDP là gì? Đây là một khái niệm chắc chắn không còn xa lạ đối với những đơn vị vận tải hàng hóa. Vận tải Phước Tấn sẽ cùng khách hàng tìm hiểu các vấn đề liên quan đến điều kiện DDP nhé!

DDP là một điều khoản của Incoterms. Điều kiện này có thể được sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

DDP là gì
DDP là gì

1. Điều kiện DDP là gì?

DDP (Delivery Duty Paid) – là Giao đã trả thuế hoặc Giao hàng đã thông quan nhập khẩu.

Giao Đã nộp Thuế (tiếng Anh: Delivered Duty Paid, viết tắt: DDP) là một thuật ngữ của Incoterm. Nó nghĩa là bên bán hàng phải thanh toán mọi cước phí vận chuyển và gánh chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng hóa được giao cho bên mua hàng cũng như phải nộp mọi thứ thuế (nếu có) trước khi hàng hóa được giao cho bên mua, chẳng hạn thuế nhập khẩu hàng hóa. Bên mua phải chịu chi phí bốc dỡ hàng hóa  khi hàng đã được vận chuyển đến nơi nhận.

2.Nghĩa vụ của người mua và người bán

2.1 Nghĩa vụ của người bán

  • Giao hàng đúng theo qui định của hợp đồng ngoại thương.
  • Chịu mọi trách nhiệm về rủi ro và phí tổn về hàng hóa trước khi giao cho người mua.
  • Giao hàng đến nơi quy định trên phương tiện chở tới.
  • Tiến hành thông quan xuất nhập khẩu (cung cấp giấy phép xuất nhập khẩu, trả mọi khoản chi phí và thuế xuất nhập khẩu).
  • Cung cấp các chứng từ để người mua có thể nhận hàng tại nơi qui định (Vd giấy lưu kho và các chứng từ kho bãi hoặc chứng từ vận tải (vận đơn – bill of lading B/L).
  • Các chứng từ bắt buộc: Hóa đơn thương mại, lệnh giao hàng, giấy lưu kho hoặc chứng từ vận tải, giấy phép nhập khẩu.

2.2 Nghĩa vụ của người mua

  • Nhận hàng tại nơi quy định giữa 2 bên.
  • Chịu mọi rủi ro và chi phí phát sinh sau khi hàng nằm trong quyền định đoạt của mình.
  • Thực hiện các công việc hỗ trợ bên bán (nếu có yêu cầu) với chi phí bên bán chịu.
DDP
DDP 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN DDP – INCOTERMS 2020

1. Về phương thức vận tải

Điều kiện này được sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương tiện vận tải tham gia quá trình vận tải hàng.

2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (DDP – Delivered Duty Paid)

Giao hàng đã thông quan nhập khẩu có nghĩa là người bán giao hàng khi đã thông quan nhập khẩu cho hàng hóaa, đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để dỡ hàng tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định.

Các bên nên có quy định càng rõ ràng càng tốt về địa điểm vì thứ nhất, rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa khi chuyển sang cho người mua tại điểm giao hàng, thế nên tốt nhất là hai bên nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm giao hàng thuộc nơi giao hàng.

Thứ hai, người bán chịu mọi chi phí để đưa hàng đến địa điểm giao hàng, bao gồm cả thông quan nhập khẩu, tức là đây cũng đồng thời là điểm chuyển giao chi phí từ người bán sang người mua. Cuối cùng, địa điểm này là nơi mà người bán phải ký kết hợp đồng vận tải để đưa hàng đến đó. Nếu xảy ra vấn đề gì với hàng hóa trước khi hàng tới điểm giao hàng, mọi tôn thất sẽ do người bán chịu.

Ví dụ người bán sẽ phải chịu tất cả các loại phí phát sinh mà người vận chuyển thu trong quá trình vận tải. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải hàng đến đúng địa điểm đó.

3. Chú ý dành cho người xuất khẩu

Người xuất khẩu sẽ chịu trách nhiệm ở mức cao nhất khi sử dụng điều kiện DDP trong cuộc giao dịch mua bán, không chỉ chịu nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng mà người bán còn phải thông quan và nộp thuế nhập khẩu hay thuế VAT và bất kì loại thuế nào khác khi làm thủ tục nhập khẩu ngoại trừ trường hợp hai bên có quy định khác. Người bán cần chú ý đến mục 5 dưới đây đề cân nhắc xem có nên sử dụng điều kiện DDP hay không.

điều khoản DDP
điều khoản DDP

4. Chi phí dỡ hàng tại địa điểm đến chỉ định

Nếu trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết có bao gồm chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định thì người bán sẽ phải chi trả cho chi phí này, trừ khi hai bên đã thỏa thuận trước về việc người bán sẽ được người hoàn trả chi phí này.

5. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Như đã nhắc tới ở mục 3, điều kiện DDP yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu, nếu cần, cũng đồng thời là phải thông quan nhập khẩu và trả tất cả các loại phí và thuế nhập khẩu nào để hoàn tất các thủ tục hải quan tại nước nhập khẩu.

Nếu người bán cảm thấy khó khăn trong việc thông quan nhập khẩu cho lô hàng, và cảm thấy người mua có khả năng và thuận tiện hơn mình trong việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu thì người bán nên cân nhắc sử dụng điếu kiện DAP hoặc DPU, theo đó thì người bán vẫn phải đưa hàng hóa đến điểm giao hàng nhưng sẽ không phải làm các thủ tục nhập khẩu.

CÁCH THỂ HIỆN INCOTERM DDP TRÊN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

Cách thể hiện điều kiện DDP trên hợp đồng ngoại thương: DDP [nơi đến quy định] Incoterms 2020.

Ví dụ: DDP 123 Longbeach Blvd, Longbeach, United States Incoterms 2020

Lưu ý :

DDP cũng giống như các điều kiện khác như: Giao tại xưởng (EXW), Giao cho người chuyên chở (FCA), Giao tại bến (DAT), Giao tại nơi đến (DAP), Giao hàng đã nộp thuế (DDP), Giao dọc mạn tàu (FAS), Giao lên tàu(FOB), thì nơi được chỉ định là nơi diễn ra việc giao hàng và cũng là nơi rủi ro chuyển từ người bán sang người mua. Vì vậy, cần quy định nơi hoặc cảng càng chính xác càng tốt khi thỏa thuận trong hợp hợp đồng về điều khoản giao hàng.

Khách hàng còn cần tìm hiểu các thông tin về DDP là gì và các thông tin xung quanh thì liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc tốt nhất.

CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI